top of page

Om murerfaget

Murerfaget er et fag som skiller seg noe ut fra de andre byggfagene. Det er ofte behov for at materialer eller arbeidsprosesser må tørke før vi kan gå videre og det er dette murerfaget dreier seg om. Dette gjelder også malerfaget, men håndlaget hos mureren er imidlertid spesielt. Hvordan du svinger skjeen og får mørtelen til å henge på veggen ved pussarbeider viser hva du er god for.

20230920_094201 (1).jpg

01

Mørtel

Mørtel er det som mange «ukyndige» ville kalt for støp, men mørtel er i hovedsak satt sammen av sand, sement og kalk. Kalken gjør mørtelen smidig og lettere å arbeide med. Tar vi vekk kalken, får vi betong som man støper med i f.eks. forskaling.

02

Et stort fag

Murerfaget har mye i seg og det er et stort fag. I dag er det ofte slik at yrkesfag splittes opp og lages til fagbrev av mindre omfang. Murerfaget har derimot vært bestemt på at slik vil vi ikke ha det med verdens nest eldste fag.

Opprinnelsen var nok at hus ble bygget ved å mure stein på stein, spesielt i bystrøk. Dette for å gjøre tette bebyggelser mindre brannfarlig. Den gang var nærheten til teglverk lettere tilgjengelig enn trelast.

20231012-_L1A1806OpplæringskontoretFoto_Martin_W_JAkobsen-14.jpg
background.png

03

Før og nå

Før i tiden pusset man også tak, men det borte nå. Ser man i byens gater, øverst på husveggen, ser vi det som vi kaller trekninger og gesimser. Dette er blitt laget av mureren med stor presisjon og kunnskap. Ornamenter og pynt på de gamle veggene er også godt synlig. Slikt arbeid utføres i liten grad i dag, men det skjer. Uansett må det repareres.

I nyere tid har vi fått mer blokkmuring av forskjellige typer. Blant annet lettklinkerblokk og porebetong samt flere andre varianter. Noen tynne og noen tykkere, med og uten isolasjon. I dag brukes gjerne slike isolerte blokker til underetasjer, men av og til også til hele hus. Dette er vegger som krever pussbehandling.

04

Murerfaget i dag

Den arbeidsarten det er mest av for tiden er flisearbeider, som også ligger under murerfaget. Vi legger mye flis på gulv, spesielt i fellesarealer i store offentlige bygg og kjøpesentre men markedet i våre boligmasser er også stort. I nye hus blir det stort sett limt fliser på gulv og vegger i bad, og rehabiliteringsmarkedet er stort også i det private markedet.

Vi har skifer og natursteinsarbeider og vi har mye spesialiteter utfra de fagdelene som er nevnt.

Er du en person som liker utfordringer, liker å jobbe, skape noe, og i ettertid kan si «at dette har jeg bygget» så er murerfaget tingen. Det er ikke mange som angrer på det valget. I så fall kan det være en veldig fin ballast å ha med mot eventuell høyere utdanning.

20231012-_L1A1979OpplæringskontoretFoto_Martin_W_JAkobsen-45.jpg
OIP.png

Øvre Fyllingsveien 81B,

5161 Laksevåg

Personvern

© 2024 Bergen Murmesterforening

bottom of page