top of page
20231012-_L1A1806OpplæringskontoretFoto_Martin_W_JAkobsen-14.jpg

Om opplæringskontoret

Murerfagets Opplæringskontor Bergen har fungert siden 01.07 1990, og før det som Opplæringsring noen år. Formålet med opplæringskontoret er å effektivisere de deltakende bedrifters opplæringsvirksomhet innen murerfaget. Opplæringskontoret er et selvstendig rettsobjekt.

Fra vårt kontor driver vi med rekrutteringsarbeid ut i skolene for å lede ungdommer til murerfaget. Videre deltar vi på utdanningsmesser i Bergen og omliggende kommuner, for å være synlig blant unge, og for å hjelpe til med veiledning.

Murerfagets Opplæringskontor Bergen har kun godkjente opplæringsbedrifter. Sammen med disse arbeider vi med å rekruttere lærlinger og vedlikeholde løpende lærlingekontrakter. Disse går gjerne ulike løp som VG 1 og VG 2 + 2 år i lære i bedrift, VG 1 + 3 års lære i bedrift og noen går alle 4 år som lærling i bedrift.

Etter at bedrift og lærling har skrevet arbeidsavtale ordner opplæringskontoret med det formelle som lærlingekontrakt og videre skolegang. Dette uavhengig om lærlingen knytter direkte kontakt med bedrift eller om det søkes via fylkets søkeportal Vigo. Opplæringskontoret er også et bindeledd mellom bedrift og læring. I tillegg til dette har vi kursaktiviteter i egne lokaler for at lærlingen skal få med hele spekteret i faget. For tiden er det mye kurs i teglsteinsmuring da det har vært litt mangel ute i markedet.

Mur- og flisleggerfaget trenger mange flinke fagfolk fremover.

 

Selv om det er variasjoner i byggeaktiviteten er det alltid behov for rehabilitering. Å søke en utdannelse innen byggfag er en sikker fremtid.

Svenneprøver gjennomføres i våre lokaler, og blir tilrettelagt av opplæringskontoret. Det er prøvenemden i murerfaget som administrerer prøven som går over 1 uke.

Ønsker du å bli lærling?

Som lærling møter du de samme utfordringene som en ferdig utdannet murer. I lærebedriften vil du få et innblikk i alt som kreves av kunnskaper og forventes av holdninger i ditt yrke.

Læreperioden blir mer givende når du selv viser intiativ og tar ansvar. Du kan påvirke både din egen og bedriftens hverdag positivt med din arbeidsinnsats og vilje til å lære mer.
 

Vi gir deg muligheten – du tar ansvaret

Hva kan vi gjøre for deg?

 • vi bistår med å skaffe læreplass

 • vi hjelper til med å tegne lærekontrakt

 • vi sørger for riktig opplæring i henhold til læreplanen

 • vi gir personlig oppfølging gjennom hele læreperioden

 • vi arrangerer kurs i teglstensmuring på eget verksted

 • vi gir råd og veiledning ved forberedelse til svenneprøven

20231012-_L1A1732OpplæringskontoretFoto_Martin_W_JAkobsen-10.jpg
Bli lærling
Hva gjør en murer?

Hva gjør en murer?

I murerfaget lærer du både grunnleggende prinsipper og avanserte konstruksjonsmetoder. Det gir deg kompetanse til å utføre alt fra enkle murverk til komplekse byggverk.

Mureren jobber med både nyoppføring, rehabilitering og restaurering. Det gir deg muligheten til å være med å bevare verneverdige bygninger, samtidig som du skaper nye bygg for fremtidige generasjoner.

 

Som murerlærling får du en utdannelse som gir deg solid kompetanse – bokstavelig talt.

Murerfaget har lange tradisjoner og er Norges nest eldste yrke. Samtidig som murerfaget er med på å bevare våre kulturelle verdier, blir stadig flere mer bevisste når det gjelder å utnytte de arkitektoniske og tekniske mulighetene mur gir.

Selv om stadig mer moderne hjelpemidler tas i bruk (HMS, stillas, løfteutstyr, under tak ved utendørs arbeid m.m.) er det fortsatt det gode gamle håndverket som dominerer. Som murer bidrar du til å videreføre tradisjonene og videreutvikle faget for fremtiden.

Du lærer

 • Byggetradisjoner og konstruksjonsprinsipper

 • Materialenes egenskaper og bruksområder

 • Valg av materialer og forbehandling

 • Aktuelle byggekrav, lover og forskrifter

 • Helse, miljø og sikkerhet

Du utfører

 • Teglsteinsmuring og blokkmuring

 • Flislegging, skifer- og natursteinmuring

 • Våtromsarbeid og arbeid med smøremembraner

 • Pussarbeid og overflatebehandling

 • Muring og montering av peis, ildsteder og piper

 • Utføring av murverk med ulike forbandsløsninger

 • Muring av ulike buekonstruksjoner

 • Isolering, armering og forankring av murverk

Du er

Kreativ og løsningsorientert

Praktisk anlagt

godt håndlag

Selvstendig og samarbeidsorientert

bottom of page