top of page

Kurs

Kurs for våre lærlinger

Her hos opplæringskontoret har vi kompetanse innen arbeidsområdene i mur og flisleggerfaget. Disse arbeidsområdene omfatter blant annet teglmuring, flislegging og pussarbeider. 

For å bistå lærlingen på veien mot svenneprøve, arrangerer vi som opplæringskontor kurs innen disse. 

De praktiske kursene er hovedsakelig fordelt utover tre samlinger, hvor to av dem er fordelt utover læretiden, og det siste i direkte påvente av svenneprøven. 

KURS 2 – er det første av de praktiske kursene, som normalt sett er arrangert over ett tidsrom på to uker. Dette kurset tar sikte på innførende teknikker og arbeid, og legger grunnsteinen for kompetanse det kan bygges videre på. 

Eksempelvis vil man ved dette kurset gjøres kjent med hvordan man planlegger, legger til rette og starter på en svenneprøverelatert arbeidsoppgave. Samtidig vil det gjennom kurset vektlegges at man innarbeider seg gode og sikre arbeidsvaner i henhold til HMS og produktivitet. 

KURS 3 – er myntet på de viderekomne i læretiden, og bygger direkte på foregående kurs. Her blir imidlertid i større grad spesifiserte arbeidsteknikker vektlagt, hvilket ses i forhold til den individuelle lærlingens progresjon. Dette kurset foregår normalt sett over ett tidsrom på én uke. 

KURS 4 – utgjør det siste av våre kurs, og settes normalt sett til dagene i oppløpet mot svenneprøven. Dette kurset er ment for å forberede lærlingen på den kommende svenneprøven, og arbeidsoppgaven rettet mot å belyse områder lærlingen er usikker på. 

Kursene er ikke ett krav, hverken sett i forhold til lærling eller bedrift, men er et tilbud fra opplæringskontoret til våre medlemsbedrifter. Oppmelding skjer gjennom avtale med bedrift.

bottom of page